Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Dato: torsdag 6.juli kl 18.00 i bydelshuset. Sak: kjøp av felleseid tomt på Dumpa til utvidelse for parkeringsplassen.

Av og på styremøte

Det nye og gamle styret hadde et felles styremøte mandag 12.06.2017 Kl 18:00 på bydelshuset. Avtroppende styremedlemmer, Owe-Andre Busland, Liv Stabæk og Sissel Eide ble takket for innsatsen og fikk overrakt blomster av styreleder Nils Einar Stablum.

Generalforsamlingen er gjennomført

Onsdag 7. mai kl 18:00 ble det avholdt Ordinær Generalforsamling på bydelshuset og 47 andelseiere med 23 fullmakter hadde funnet veien. Generalforsamlingen ble gjennomført ihht vedtekter.