Fjell er 50 år og feires!

Program:

Fiberboks fra Get

Viktig beskjed til beboere Fiberboksen (Huawei) må ikke kobles fra av noen andre enn autorisert servicepersonell fra Get! Fiberboksen tilhører Get/«fibernettet» og er ikke en del av kundens utstyr. Hvis en kunde kobler fra denne boksen kan det i verste fall medføre utfall av signaler for denne kunden samt at vi må opp med tekniker […]