Gjennomført Generalforsamling

27 mai ble det gjennomført generalforsamling i fjellhagen borettslag. De første beboerne møtte opp allerede kl 1715 og siste beboer ble registrert inn litt over 1800.

Så i år som i fjor var det mange fremmøtte. Det er hyggelig at så mange bryr seg om plassen de bor på , men det er plass til flere. Møte varte i litt over 3 timer med ett kvarters pause halvveis.

Det var god meningsutveksling,mange viktige saker ble gjennomgått og stemt over.

Vi ønsker å takke alle som bidro med sine synspunkter og de som hjalp til før og etter møte.

17.mai 2019

Grunnlovsdagen 17.mai 2019

Generalforsamling

Generalforsamling mandag 27. mai kl 18:00.