Generalforsamlingen 2022

Generalforsamling 2022

Dato: Mandag 30. mai 2022 Kl: 18:00
Sted: Storsalen Fjell Arena
Laurits Grønlandsvei 21
3035 Drammen

Forslagsfrist til ordinær generalforsamling 2022

Vi gjør med dette oppmerksom på at styret må ha forslag dere vil ha tatt opp på generalforsamlingen, må sende dette til oss på mail. kontoret@fjellhagen.no
De som ikke kan sende oss dette på mail, kan levere det til oss på kontoret.

Laurits Grønlandsvei 26
3035 Drammen

Styret i Fjellhagen borettslag