Åpningsmarkering av Lille Dumpa

Drammen kommune ønsker å invitere deg/dere til en åpningsmarkering av Lille Dumpa på Fjell ved ordfører Tore Opdal Hansen.
Tid: 26 juni kl. 15.00

Sted: Lille Dumpa Fjell/ parkeringsplass v/Fjellsenteret

Program
Kl. 1500 Området tilgjengelig
Kl. 1530 Åpning ved ordføreren

Diverse underholdning og servering
VELKOMMEN !