Oppføringer av Owe-André Busland

Snø og parkering

Vi ønsker å minne om reglene som gjelder parkering nå som vinteren nærmer seg. 5.3 Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand.Ansvar for snømåking, strøing og kosting påhviler andelseier. Parkeringsskiltet medleilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnesplassen som gjesteplass. Vi gjør oppmerksom på at […]

Mating av Rådyr

OBS!! Mattilsynet frykter at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke kan spre seg når hjortedyr samles rundt matfatet, og har innført forbud mot mating.  Forbudet er innført for å hindre at denne alvorlige dyresykdommen blir utbredt i hjortedyrbestandene og tar livet av store mengder dyr, sier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet. Skrantesjuke er 100 […]

HMS runde oktober

Vi har denne måneden kontrollert alle lekeplassene, det er funnet små avvik som blir fulgt opp av styre og fyrsentralen. Ser dere skader på lekeapparatene ta gjerne å meld det inn til oss, slik at det er trygt for de minste å leke ute. Info kan sendes til kontoret@fjellhagen.no