Blokkansvarlig (BA) møte 11. oktober

Vi skal ha BA møte i Det røde Huset mandag 11.10.21 kl. 18.00 og har satt opp en foreløpig saksliste.

  1. Orientering om dørene i fellesrom
  2. Hovedtavler i alle blokkene
  3. Årsmøter i blokkene
  4. Budsjett 2022
  5. Maling av fellesrom
  6. Eventuelt

Mandag 11. oktober 2021 kl 18:00
Sted: Det røde huset.
Adresse: Laurits Grønlands vei 26

Forfall meldes til Tora Tiedemann på mobil: 922 06 901 eller e-post: tiedemanntora42@gmail.com

Referat fra BA møte