Renholdsplan fra 11. juni 2019

Renholdet skal utføres på ukedager mellom kl 10:00 – 14:00

Renhold blir utført i henhold til oversikten nedenfor.

Dørmatte må tas inn før renholder kommer!