Styrerapporter

Borettslaget har styremøter ca hver 14. dag hvor vi legger ut en rapport altså en redigert version av protokollen for å beskytte taushetsbelagte saker for offentligheten.