Det går fremover med oppgraderingsarbeidet av Dumpa som er planlagt å ferdigstilles til sommeren