Ekstraordinær generalforsamling

Dato: torsdag 6.juli kl 18.00 i bydelshuset.

  • Sak: kjøp av felleseid tomt på Dumpa til utvidelse for parkeringsplassen.