Viktig beskjed til beboere

Fiberboksen (Huawei) må ikke kobles fra av noen andre enn autorisert servicepersonell fra Get!
Fiberboksen tilhører Get/«fibernettet» og er ikke en del av kundens utstyr. Hvis en kunde kobler fra denne boksen kan det i verste fall medføre utfall av signaler for denne kunden samt at vi må opp med tekniker for å koble til på nytt. Alle selvforskyldte skader må betales av andelseier/ beboer.