Fjell Bydelsdag

Lørdag 24.mai kl 13-16, Fjell skole

Kl. 12.15 opptog med Skoger skolekorps fra
Fjell snuplass. Bli med!

• Megaband junior
• Drageworkshop
• Levende dyr
• Capoeira
• Folkedans
• Skateboard
• Sang og musikk
• Spennende mat
• Aktiviteter & konkurranser

GRATIS ADGANG!

Fra kl. 16 – 21 BlÅkkfestivalen for ungdom
Kl. 16-17 Skihopp • Cricket • Fotball • Skateskole

Velkommen!