Generalforsamlingen 2018 blir avholdt mandag 28.mai 2018 kl. 18:00 i storsalen på Fjell bydelshus.

Forslag til generalforsamling må være oss i hende senest onsdag 14.mars kl 18:00.

Alle forslag må være skriftlig, underskrivet og datert.