Juleavslutningsfest for styremedlemmer sammen med våre blokkansvarlige og samarbeidspartnere på storsalen i bydelshuset. Vi er takknemlige for den innsats som er lagt ned i det arbeidet som gjøres i fellesskapet.

Tusen takk til «de gode hjelperne» som fikk i stand denne hyggelige avslutningen med Anne Bjørg, Tora og Memnune i spissen som hadde ordnet i stand et vakkert pyntet julebord til oss.

Her kan vi senke skuldrene og la julefreden synke inn, det er koselig med tradisjoner.

God jul og Godt Nytt År!

Torsdag 15.desember 2016