Klaus Johansen i blokk 4

Klaus Johansen i blokk 4 fikk påskjønnelse fra borettslaget for å være en god nabo.