Nå er det vår og det er tid for å sope opp grusen på gårdsplassene. Vi ønsker at det gjøres mandag 3. april.
Beboere med bil må også sope sine p-plasser, grusen sopes ut til midten på P-plassen, så kommer feietraktoren og tar det opp.

God vår til dere alle!

Fjellhagen Borettslag