Nærmiljøbladet nr 3

Nærmiljøbladet har forandret seg, det betyr at bladet nå heter På Høyden med nytt utseende og
ny redaksjon. Bladet vil komme kvartalsvis. Les mer om det på side 3.

Last ned her: N-bladet 3-2015