Fjell skal få en ny lekeplass som vil ligge på begge sider langs Laurits Grønlands vei rett ovenfor Fjell Fyrings- og servicesentral.
Det skal bygges to lekeområder med lekeapparater, gummidekke, volleyballbane, trampoliner, vanndam med egen «brygge», og en «pergola».
I tillegg skal det lages 15 asfalterte parkeringsplasser med støttemur, gangvei og ny belysning.

Lekeplassen er en del av prosjektet Fjell 2020, en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse på Fjell.
Kostnadene er 9,5 millioner kroner og anlegget er forventet ferdigstilt sommeren 2018.

© Fjellhagen Borettslag - Utviklet av TGZ Web Design