Nye fellesutgifter for 2015

Det er blitt vedtatt nye fellesutgifter fra 1. januar 2015 som i hovedårsak kommer av økte kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon) og avsetning til utbedring av borettslagets vann og kloakk-anlegg. Grunnleien er økt med 2.2%. Innbetaling for a konto strøm, varme og service til Servicesentralen er ikke endret.

Se den nye tabellen for fellesutgifter for 2015!