Asfaltering

Arbeidet med asfaltering har startet etter gravearbeidet med utskifting av gamle kloakkrør ute.
I løpet av høsten skal vi asfaltere Lauritz Hervigs Vei 95, 105, 108, 82 og parkeringsplasser på inkjørselen til 116 og 120.

Det er levert skriftlig informasjon til de berørte, viktig at det ikke parkeres i de plassene det skal asfaltlegges.
Spørsmål kan rettes til parkeringskomiteen v/ Bent Andre Olsen Mob:486 21 351 E-post: bent.andre@hotmail.com