Generalforsamlingen er gjennomført

Onsdag 7. mai kl 18:00 ble det avholdt Ordinær Generalforsamling på bydelshuset og 47 andelseiere med 23 fullmakter hadde funnet veien. Generalforsamlingen ble gjennomført ihht vedtekter, nedenfor kan du se valgresultatet for nytt styre.

 

Leder Nils Einar Stablum
Styremedlem Bent Gripp
Styremedlem Tora Tiedemann
Styremedlem Memnune Vurucu
Styremedlem Saffet Tugsuz
Styremedlem Britt Foss
Styremedlem Cathrine Sjømark
Styremedlem Tor Gunnar Jorde
Varamedlem fastmøtende Arnfinn Fridlund
Varamedlem Fatma Vurucu
Varamedlem Sissel Eide
Varamedlem Ulf Gunnerud
Varamedlem Owe Andre Busland