Felleskostnader fra 1.1. 2019

Styret har behandlet og godkjent driftsbudsjettet for 2019.

Iht. statistikk fra SSB vil prisene på varer og tjenester som borettslaget bestiller øke i 2019.
Kommunen legger på ca 3,5% på sine tjenester, mens årsavgiften for vann øker med 5% og avløp med 7% og renovasjon med 2%.
I tillegg øker TV-tjenestene.

Husleien vil derfor bli slik etter kvadratmetere.