Felleskostnader

Borettslaget har hatt store omkostninger med å bytte ut gamle radiatorer med nye, skiftet ut rørnettet i blokkene samt foretatt en oppgradering av utvendige fellesarealer. Styret har bestemt at det ikke blir noen husleieøkning i 2021.