Endring av felleskostnadene fra 1.1. 2018

Styret har behandlet driftsbudsjettet for 2018 og vedtatt følgende endringer fra 1.1. 2018
Grunnkostnadene som dekker alt unntatt strøm, varmt vann og TV/Bredbånd, økes med 3,3 %. Dette skyldes alminnelige prisstigninger fra leverandørene, samt avsetninger til vedlikeholdsarbeider, bl.a. rør-rehabilitering.
Vann/varme som leveres av Fyrsentralen endres ikke.
A konto strøm økes med 5 %.
Tv/bredbånd etc. reduseres med 10 %