Felleskostnader fra 1.11. 2019

Borettslaget har på grunn av store omkostninger med å bytte ut gamle radiatorer og montere nye, samt skifte ut rør-nettet i blokkene, vedtatt at husleieøkning er nødvendig.

I tillegg er det utført mye vedlikeholdsarbeid og oppgradering som har vært tvingende nødvendig.

Husleien vil derfor bli slik etter kvadratmetere.