Parkering på Dumpa

Vi har nå endret prisen for parkering på «Dumpa» som nå er fastsatt til kr 100,- pr mnd. Ved å trykke på  Gul knapp får du beboerpris. Det kan betales for 1-3 mnd. av gangen. Brukeren er ansvarlig for å holde kontroll ved månedsskifte med å betale for en ny periode.