Renholdsplan fra 11. juni 2019

Renholdet skal utføres på ukedager mellom kl 10:00 – 14:00

Renhold blir utført i henhold til oversikten nedenfor.

Dørmatte må tas inn før renholder kommer!

Blokk Adresse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 LH 140 X
2 LH 96 X
3 LH 88 X
4 LH 82 X
5 LH 150 X
6 LH 132 X
7 LH 124 X
8 LH 116
9 LH 108 X
10 LH 100 X
11 LH 105 X X
12 LH 95 X
13 LH 81 X
14 LH 75 X
15 LH 69 X
16 LH 120 X