Snø og parkering

Vi ønsker å minne om reglene som gjelder parkering nå som vinteren nærmer seg.

5.3 Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand.
Ansvar for snømåking, strøing og kosting påhviler andelseier. Parkeringsskiltet med
leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes
plassen som gjesteplass.

Vi gjør oppmerksom på at hvis dette ikke overholdes, kan du miste plassen din ved att skiltet blir fjernet av P-komiteen.

Har du utfordringer med helse som gjør dette vanskelig, ta kontakt med en god nabo for hjelp og meld fra til styret.