Store mengder med snø har gjort det vanskelig for beborer og spesielt bilister som skulle på jobb tidlig på morgenen hadde problemer.
Servicesentralen jobbet febrilsk med å måke unna snø med traktoren, men det var ikke enkelt jobb å rekke til hele Fjell.

Parkeringskomiteen ber beboere som disponerer p-plasser om å holde det ryddig for snø da det er et av vilkårene for å disponere p-plass i punkt 5.3 i parkerings bestemmelsene.