Styremøter og blokkansvarligmøter

Styremøter

Styremøte: Mandag 21.november kl 18:00
Styremøte: Mandag 5.desember kl 18:00
Styremøte: Mandag 19.desember kl 18:00

Blokkansvarligmøte (BA)

BA møte: Onsdag 16.november kl 18:00