Innlegg

Dumpa oppgraderes

Det går fremover med oppgraderingsarbeidet av Dumpa som er planlagt å ferdigstilles til sommeren

Anleggsarbeid på Dumpa

Dumpa Nærmiljøanlegg er en del av utviklingsprosjektet Fjell 2020.

Anlegget

«Dumpa» Nærmiljøanlegg er en videre oppgradering av bydelen Fjell. Prosjektet er et samarbeid mellom Drammen kommune og Borettslagene i nær tilknytning til området.

Kart over prosjektområdet finnes her.

Arbeidet går ut på å etablere et samlingspunkt, med ny sti, skiløype om vinteren, sandvolleyballbane, kunstgressbane med fotballmål, lekeområde med lekeplassutstyr, sittebenker, bord og belysning.

Fremdriftsplan

Anleggsarbeid har startet sommeren 2015 og anlegget er forutsatt ferdigstilt sommeren 2016.

Parkering på Dumpa

Vi har nå endret prisen for parkering på «Dumpa» som nå er fastsatt til kr 100,- pr mnd. Ved å trykke på  Gul knapp får du beboerpris. Det kan betales for 1-3 mnd. av gangen. Brukeren er ansvarlig for å holde kontroll ved månedsskifte med å betale for en ny periode.

Fornyelse av uteområder

De fire borettslagene på Fjell som består av Fjellhagen borettslag, Fjellheim borettslag, Fjellvang borettslag og Fjelldalen borettslag gir Drammen kommune tillatelse til å utføre terrengendringer og opparbeide aktivitetsområder på borettslagenes eiendom ”Dumpa”. Vi får gangveier med belysning, lekeapparater, fotballbane med belysning, sandvolleyballbane, sitteplasser og nye søppelkasser.
Aktivitetsområdene og terrengendringene vil bli detaljprosjektert, opparbeidet og bekostet av Drammen kommune. Oppstart av arbeid er forventet til sommeren 2015.