Innlegg

Fjell Bydelsdag

I år feirer Fjell Bydelsdag 10-årsjubileum! Denne dagen blir det fest på Fjell, masse morsomt for små og store. Lørdag 28. mai klokken 12:00 til 15:00 Opptoget starter kl. 11.15 fra Fjell snuplass! Sceneshowet starter kl. 12.00. Arrangementet er gratis. Hjertelig velkommen!

Dumpa oppgraderes

Det går fremover med oppgraderingsarbeidet av Dumpa som er planlagt å ferdigstilles til sommeren

17. mai buss for eldre og uføre

GRATIS buss for eldre og uføre Går fra toppen kl. 09.00 og stopper på alle holdeplasser Du kan sitte i bussen og se på barnetoget -og bli med bussen tilbake etter toget. Kaffe og kake serveres. Arrangør: Borettslagene på Fjell

Parkering på Dumpa

Vi har nå endret prisen for parkering på «Dumpa» som nå er fastsatt til kr 100,- pr mnd. Ved å trykke på  Gul knapp får du beboerpris. Det kan betales for 1-3 mnd. av gangen. Brukeren er ansvarlig for å holde kontroll ved månedsskifte med å betale for en ny periode.

Fornyelse av uteområder

De fire borettslagene på Fjell som består av Fjellhagen borettslag, Fjellheim borettslag, Fjellvang borettslag og Fjelldalen borettslag gir Drammen kommune tillatelse til å utføre terrengendringer og opparbeide aktivitetsområder på borettslagenes eiendom ”Dumpa”. Vi får gangveier med belysning, lekeapparater, fotballbane med belysning, sandvolleyballbane, sitteplasser og nye søppelkasser.
Aktivitetsområdene og terrengendringene vil bli detaljprosjektert, opparbeidet og bekostet av Drammen kommune. Oppstart av arbeid er forventet til sommeren 2015.

Vedlikehold av parkeringsplass

Det utføres oppgradering av gangvei og parkeringsplass mellom Lauritz Hervigs Vei 140 og Lauritz Hervigs Vei 150. Dere som er berørte og har skiltet parkeringsplasser kan parkere nede på «Dumpa» som dere selv betaler og tar vare på kvitteringene.
Dere vil få refundert beløpet mot kvitteringer hos borettslagets kontor onsdager kl 18-19:00.

Ikke benytt gjesteplasser da risikerer dere å få parkeringsgebyr!

 

Parkeringskomiteen
Bent Andre Olsen       Mob: 486 21 351
Arnfinn Fridlund        Mob. 941 04 590

 

Jenteblogg på Fjell

Vi er en gruppe jenter fra 15-20 år som skal starte et jenteblogg her på Fjell.

Vil du være med eller kjenner du noen som vil?

Sabit Hasi i blokk 15

Sabit Hasi i blokk 15 fikk en vel fortjent påskjønnelse fra Fjellhagen borettslag for godt naboskap. Fjellhagen gratulerer.

Marte Iren Kopseng i blokk 11 A-D

Marte Iren Kopseng i blokk 11 A-D fikk påskjønnelse av Fjellhagen borettslag for godt naboskap. Marte fortjener dette! Hun stiller opp for alle og skaper trivsel og glede. Gratulere så mye Marte.

Fitim Haska i blokk 6

Fitim Haska i blokk 6 fikk påskjønnelse fra borettslaget for å være en god nabo. Vi gratulerer.