Innlegg

Gunvor og Kjell Kristensen i blokk 11 E-H

Gunvor og Kjell Kristensen i blokk 11 E-H fikk diplom og vase fra Fjellhagen borettslag for godt naboskap.

Klaus Johansen i blokk 4

Klaus Johansen i blokk 4 fikk påskjønnelse fra borettslaget for å være en god nabo.

Roar Frislid i blokk 16

Roar Frislid i blokk 16 dine naboer har gitt oss melding om at du hjelper alle i blokka med snørydding av parkeringsplasser, derfor fortjener du å få en påskjønnelse fra Fjellhagen borettslag for å være en god nabo.

Dagfinn Hafskjold i blokk 8

Dagfinn Hafskjold i blokk 8 mottok diplom og vase fra Fjellhagen borettslag for å være en god nabo. Dette fortjente du Dagfinn.

God nabo fra blokk 3

Fjellhagen no gratulerer Randi Lie i blokk 3 som fikk påskjønnelse fra borettslaget for å være en god nabo.

Ida og Jon Arvid Grande i blokk 4 ble de første som fikk God Nabo prisen.

Ida og Jon Arvid Grande i blokk 4 ble de første i Fjellhagen Borettslag som fikk en påskjønnelse for å være gode naboer. Representanter for styret overekte en fin vase med logo og diplom med påskriften «Vi er glad i deg. Dine naboer har sendt forslag om at du / dere skal få en hilsen fra Borettslaget og det var styret helt enig i.»