Innlegg

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Fjellhagen Borettslag Dato: Mandag 28. mai 2018 Tidspunkt: Kl. 18:00 Sted: Fjell Bydelshus Innkallingen kommer i postkasse/dørmatte senest på kvelden onsdag 16. mai. Husk å fylle ferdig navneseddel/fullmakt for levering på døren til registrering! Møt i tide da innsjekking tar noe tid.

Fornyelse av uteområder

De fire borettslagene på Fjell som består av Fjellhagen borettslag, Fjellheim borettslag, Fjellvang borettslag og Fjelldalen borettslag gir Drammen kommune tillatelse til å utføre terrengendringer og opparbeide aktivitetsområder på borettslagenes eiendom ”Dumpa”. Vi får gangveier med belysning, lekeapparater, fotballbane med belysning, sandvolleyballbane, sitteplasser og nye søppelkasser.
Aktivitetsområdene og terrengendringene vil bli detaljprosjektert, opparbeidet og bekostet av Drammen kommune. Oppstart av arbeid er forventet til sommeren 2015.

Vedlikehold av parkeringsplass

Det utføres oppgradering av gangvei og parkeringsplass mellom Lauritz Hervigs Vei 140 og Lauritz Hervigs Vei 150. Dere som er berørte og har skiltet parkeringsplasser kan parkere nede på «Dumpa» som dere selv betaler og tar vare på kvitteringene.
Dere vil få refundert beløpet mot kvitteringer hos borettslagets kontor onsdager kl 18-19:00.

Ikke benytt gjesteplasser da risikerer dere å få parkeringsgebyr!

 

Parkeringskomiteen
Bent Andre Olsen       Mob: 486 21 351
Arnfinn Fridlund        Mob. 941 04 590

 

Sabit Hasi i blokk 15

Sabit Hasi i blokk 15 fikk en vel fortjent påskjønnelse fra Fjellhagen borettslag for godt naboskap. Fjellhagen gratulerer.

Marte Iren Kopseng i blokk 11 A-D

Marte Iren Kopseng i blokk 11 A-D fikk påskjønnelse av Fjellhagen borettslag for godt naboskap. Marte fortjener dette! Hun stiller opp for alle og skaper trivsel og glede. Gratulere så mye Marte.

Fitim Haska i blokk 6

Fitim Haska i blokk 6 fikk påskjønnelse fra borettslaget for å være en god nabo. Vi gratulerer.

Gunvor og Kjell Kristensen i blokk 11 E-H

Gunvor og Kjell Kristensen i blokk 11 E-H fikk diplom og vase fra Fjellhagen borettslag for godt naboskap.

Klaus Johansen i blokk 4

Klaus Johansen i blokk 4 fikk påskjønnelse fra borettslaget for å være en god nabo.

Roar Frislid i blokk 16

Roar Frislid i blokk 16 dine naboer har gitt oss melding om at du hjelper alle i blokka med snørydding av parkeringsplasser, derfor fortjener du å få en påskjønnelse fra Fjellhagen borettslag for å være en god nabo.

Dagfinn Hafskjold i blokk 8

Dagfinn Hafskjold i blokk 8 mottok diplom og vase fra Fjellhagen borettslag for å være en god nabo. Dette fortjente du Dagfinn.