Arbeidet med utbedring av gårdsplasser pågår og vi ber beboere og besøkende vise varsomhet ihht infoskrivet for den enkelte blokk samt skilting på arbeidsplassen.

Pass på barna deres så de ikke oppholder seg på arbeidsplassen.

Det tas hensyn til rullestolbrukere.

Blokk 16 som da er Lauritz Hervigs vei 120 starter i midten av uke 15, arbeidet med utbedring vil pågå i 6-8 uker.