Framdriften går etter planen med utskifting av utvendige kloakkrør fra blokkene til kommunens rør.

  • Lauritz Hervigs Vei 81 (blokk 13) er nå ferdig med tilkoblinger utvendig, det innvendige kobles av FFS.
  • Lauritz Hervigs Vei 150 (blokk 5) er det påbegynt graving med Boring for sprenging av grunnstein. Her blir det ny og ekstra atkomst med reasfaltering gårdsplass.
  • Lauritz Hervigs Vei 140 (blokk 1) her er det også påbegynt graving på ende gavel.

Videre plan er som følgende.

  • Blokk 69/75 – Utgraving / oppfylling og asfaltering av gårdsplass.
  • Blokk 132       – Utgraving / hjørneforstøtning / oppfylling og asfaltering.
  • Blokk   81       – Etablering av ny p. plass v/ Slåtteveien