Valgkomiteen søker kandidater til verv i Fjellhagen borettslaget

Valgkomiteen er på utkikk etter kandidater til styreverv (styremedlemmer og varamedlemmer) i Fjellhagen borettslag.
Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å bevare og utvikle det flotte borettslaget vi bor i og ønsker å jobbe for borettslagets beste.? Eller kanskje du kjenner noen som er opptatt av bomiljøet vårt?
Styret møtes annenhver uke og behandler ca. 150 saker årlig. Merk at det også er en del arbeid mellom styremøtene.
Fagområder fordeles innad i styret etter interesse og faglig bakgrunn. Som regel stiller man til verv med varighet i 2 år av gangen.

Borettslaget trenger deg:
● Som ønsker å kunne påvirke eget bomiljø
● Som har engasjement og mulighet til å delta på møter og følge opp saker som er viktige for beboerne i borettslaget vårt
● Som er interessert i et eller flere av disse temaene: trivsel, utemiljø, informasjon, økonomi, administrasjon, rekruttering, kommunikasjon og bygningsvedlikehold.

Ved å engasjere deg får du:
● Mulighet til å lære om drift og organisering av et borettslag.
● Mulighet til å påvirke vårt bomiljø
● Kompetanse i styrearbeid.
● Utvidet nettverk i borettslaget

Alle nye styremedlemmer vil bli tilbudt kurs fra NBBO i styrearbeid.
Styremedlemmer får betalt for vervet.
Vil du vite mer eller har tips om aktuelle kandidater, ta kontakt med oss i valgkomiteen pr telefon eller på epost.
Vi håper å høre fra deg snart, på forhånd takk for engasjementet!

Svarfrist er 1. april 2020

Generalforsamlingen avholdes onsdag 27. mai 2020 kl 18:00

Valgkomiteen består av
Morten Schuller (valgkomiteens leder), 92602125, valg@fjellhagen.no
Owe-Andre Busland, 95972780
Halldis Eriksen, 41433114
Gunvor Kristensen, 91844290
Fatma Tugsuz, 90785786