Vinteren har kommet og etter årets første snøfall ser vi at mange slurver med å måke parkeringsplassen sin fri for snø og bryter et av vilkårene for å disponere p-plass i henhold til borettslagets parkeringsbestemmelser punkt 5.3 som lyder slik.

«Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand.
Ansvar for snømåking, strøing og kosting påhviler andelseier. Parkeringsskiltet med leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes plassen som gjesteplass.»

Dere kan lese mer om parkeringsbestemmelser her.