Informasjon og brukerveiledninger

På denne siden kan du laste ned brosjyrer og informasjon.

Under de forskjellige fanene nedenfor finner du brukermanualene til de forskjellige systemene, sammen med annen relevant informasjon som datablader, sjekklister og liknende

Kildesortering

Kildesortering innebærer at alt vi ikke har bruk for lenger blir kastet eller levert på riktig sted for gjenvinning. I Drammensregionen kildesorterer vi hjemme før avfallet blir gjenvunnet til nye produkter.

SLIK KILDESORTERER DU AVFALLET DITT
• Hjemme: Papiravfall, matavfall, plastemballasje, restavfall
• På returpunktet: Glass- og metallemballasje, hele og rene klær og sko
• På gjenvinningsstasjonen: Alt husholdningsavfall (unntatt matavfall), farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall, hageavfall og trevirke

AVFALLET BLIR GJENVUNNET TIL NYE PRODUKTER
• Matavfall blir til biogass til oppvarming og drivstoff, og til jordforbedringsprodukter.
• Papiravfall aviser, reklame og liknende papiravfall blir blant annet til ”nytt” papir, emballasjekartong og toalettpapir. Mye av drikkekartongen blir til pizzaesker. Bølgepapp blir til ”ny” papp.
• Plastemballasje blir blant annet til plastpotter, takrenner, rør, byggeprofiler, avfallssekker og bæreposer.
• Metallemballasje blir blant annet til spiker, skruer, verktøy, binders, hageredskaper, bilfelger og sykkeldeler.
• Glassemballasje blir blant annet til syltetøyglass, vinflasker, Glasopor, byggeblokker, glassbetong og isolasjonsmaterialer.
• Tekstiler, klær og sko blir brukt på nytt av andre som har bruk for det.
• Restavfallet som blir hentet hjemme hos deg blir energigjenvunnet ved forbrenning. Energien blir brukt i industriell produksjon og på den måten reduseres forbruket fra andre energikilder.

RFD Håndbok for kildesortering

Tyrkisk Pepper

Norfri sin TV pakke «Tyrkisk Pepper» blir lagt om til digitale signaler den 20. februar 2013! Mottak av de digitale kanalene krever en IDTV-godkjent TV med DVB-C dekoder eller en separat DVB-C dekoder.

Brukermanualer

Kildesortering RFD Håndbok

Click here to add your own text

Dokumentene ligger i PDF-format, og krever Adobe Acrobat for å kunne leses. Dette kan du installere gratis fra denne linken: get_adobe_reader