Energimerking

Energimerking skal utføres på alle boliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er og har en karakterskala fra A til G, hvor A er best og som gjerne gis til boligtyper som passivhus.

Hvilken energikarakter får boligen?

A – B Lavenergibygninger, passivhus o.l. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

C – D Bygninger etter byggeforskriftene fra 2010 vil normalt få C.

E – G De aller fleste eksisterende boliger bygget etter mindre strenge tekniske forskrifter enn i dag.

Noen eksempler på oppvarmingskarakterer
Oppvarmingskarakteren er uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren.

Grønn

Vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast.

Gul

Luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, kombinert med direkte elektrisk oppvarming.

Rød

Kun elektrisk oppvarming eller oljefyring.

Merkingen av boliger skjer ved at boligeiere fyller ut en selvangivelse på www.energimerking.no. På bakgrunn av opplysningene man legger inn om boligen, utstedes det en energiattest med et energimerke og en liste over tiltak som gjør boligen mer energieffektiv. Attesten skal legges fram ved salg eller utleie av boligen. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for og fører tilsyn med energimerkeordningen.
SKAL DU SELGE LEILIGHETEN DIN?
Ved salg av leiligheten må den først ENERGIMERKES. Dette får alle hjelp til på borettslagets kontor i kontortiden.