Calling modell GT-1D

Brukermanual for modell calling GT-1D (kun calling)

Brukerveiledning