Bestilling av plastsekker og matavfallsposer

Tor Gunnar Jorde er ansvarlig for utkjøring og bestilling av plastsekker og matavfallsposer.

Utdeling skjer 3-4 ganger i året til blokkene, blokktillitsvalgt er ansvarlig for utplassering til de representative blokker. Beboere som har gått tomme tar kontakt med blokktillitsvalgt for utlevering.

blokktillitsvalgte bestiller direkte av Tor Gunnar Jorde på tlf. 91691351 eller på e-post torgunnar57@gmail.com