Vedtekter

Fjellhagen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig på lagets eiendom (borett).

VEDTEKTER for Fjellhagen borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (sist endret på generalforsamling 28. mai 2018)

Vedtekter