Vedtekter

Fjellhagen borettslag har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig på lagets eiendom (borett).

Vedtekter for Fjellhagen borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (sist endret på generalforsamling 08. november 2023)

Vedtekter 081123