Fiberboks fra Get

Viktig beskjed til beboere

Fiberboksen (Huawei) må ikke kobles fra av noen andre enn autorisert servicepersonell fra Get!
Fiberboksen tilhører Get/«fibernettet» og er ikke en del av kundens utstyr. Hvis en kunde kobler fra denne boksen kan det i verste fall medføre utfall av signaler for denne kunden samt at vi må opp med tekniker for å koble til på nytt. Alle selvforskyldte skader må betales av andelseier/ beboer.

Ny lekeplass på Fjell

Fjell skal få en ny lekeplass som vil ligge på begge sider langs Laurits Grønlands vei rett ovenfor Fjell Fyrings- og servicesentral.
Det skal bygges to lekeområder med lekeapparater, gummidekke, volleyballbane, trampoliner, vanndam med egen «brygge», og en «pergola».
I tillegg skal det lages 15 asfalterte parkeringsplasser med støttemur, gangvei og ny belysning.

Lekeplassen er en del av prosjektet Fjell 2020, en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse på Fjell.
Kostnadene er 9,5 millioner kroner og anlegget er forventet ferdigstilt sommeren 2018.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i bydelshuset

Tirsdag 19. september kl 18:00

Fjell er 50 år og feires!

Program:

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Dato: torsdag 6.juli kl 18.00 i bydelshuset.

  • Sak: kjøp av felleseid tomt på Dumpa til utvidelse for parkeringsplassen.

Av og på styremøte

Det nye og gamle styret hadde et felles styremøte mandag 12.06.2017 Kl 18:00 på bydelshuset.
Avtroppende styremedlemmer, Owe-Andre Busland, Liv Stabæk og Sissel Eide ble takket for innsatsen og fikk overrakt blomster av styreleder Nils Einar Stablum.

Generalforsamlingen er gjennomført

Onsdag 7. mai kl 18:00 ble det avholdt Ordinær Generalforsamling på bydelshuset og 47 andelseiere med 23 fullmakter hadde funnet veien. Generalforsamlingen ble gjennomført ihht vedtekter, nedenfor kan du se valgresultatet for nytt styre.

 

Leder Nils Einar Stablum
Styremedlem Bent Gripp
Styremedlem Tora Tiedemann
Styremedlem Memnune Vurucu
Styremedlem Saffet Tugsuz
Styremedlem Britt Foss
Styremedlem Cathrine Sjømark
Styremedlem Tor Gunnar Jorde
Varamedlem fastmøtende Arnfinn Fridlund
Varamedlem Fatma Vurucu
Varamedlem Sissel Eide
Varamedlem Ulf Gunnerud
Varamedlem Owe Andre Busland
Fjell bydelshus

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Fjellhagen Borettslag
Dato: Onsdag 7. juni 2017
Tidspunkt: Kl. 18:00
Sted: Fjell Bydelshus

Alle skal ha fått innkallingen i postkasse/dørmatte senest på kvelden mandag 22.mai.
Husk å fylle ferdig navneseddel/fullmakt for levering på døren til registrering!
Møt i tide da innsjekking tar noe tid.

Gratulerer med nasjonaldagen

Med dette ønsker vi alle en riktig god 17. mai!

Måtte dere alle få en fin feiring av nasjonaldagen med 17. mai-tog, flagg, god mat og drikke og samvær med gode venner!

Kosting av gårdsplasser og p-plasser

Nå er det vår og det er tid for å sope opp grusen på gårdsplassene. Vi ønsker at det gjøres mandag 3. april.
Beboere med bil må også sope sine p-plasser, grusen sopes ut til midten på P-plassen, så kommer feietraktoren og tar det opp.

God vår til dere alle!

Fjellhagen Borettslag