Fiberboks fra Get

Viktig beskjed til beboere

Fiberboksen (Huawei) må ikke kobles fra av noen andre enn autorisert servicepersonell fra Get!
Fiberboksen tilhører Get/«fibernettet» og er ikke en del av kundens utstyr. Hvis en kunde kobler fra denne boksen kan det i verste fall medføre utfall av signaler for denne kunden samt at vi må opp med tekniker for å koble til på nytt. Alle selvforskyldte skader må betales av andelseier/ beboer.

Vedlikehold av egen p-plass

Vinteren har kommet og etter årets første snøfall ser vi at mange slurver med å måke parkeringsplassen sin fri for snø og bryter et av vilkårene for å disponere p-plass i henhold til borettslagets parkeringsbestemmelser punkt 5.3 som lyder slik.

«Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand.
Ansvar for snømåking, strøing og kosting påhviler andelseier. Parkeringsskiltet med leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes plassen som gjesteplass.»

Dere kan lese mer om parkeringsbestemmelser her.

Glass & Metall tømming for beboere

Renovasjonsselskapet har vanskeligheter med med sorteringen av glass og metall da mange kaster det i bæreposer som er et problem for sorteringsmaskinen. Dersom dette forsetter kan vi ikke forsette å hente avfallet som normalt på Fjell.

TØM POSEN I GLASS & METALL OG KAST PLASTPOSEN I PLASTAVFALLET! enkelt og greit!

Hva kan sorteres som glass-/metallemballasje:

  • Kun emballasje av glass og metall
  • For eksempel hermetikkbokser, glassflasker og syltetøyglass

Hva kan ikke sorteres som glass-/metallemballasje: 

  • Produktrester
  • Keramikk
  • Porselen
  • Kjøkkenglass
  • Ildfaste former
  • Speil

Tyrkiske tv-kanaler flyttes

Tyrkiske tv-kanaler er flyttet over i Get box kanal nr. 171, 172, 173, 174, 175 og 176.

Det gamle kabelnettet vil bli stengt om kort tid så dere som ikke har Get box bør kontakte Get.

Get avd. Asker og Buskerud
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044 Drammen

Telefon kundesenter: 21 54 54 54

Åpningstider: man-fre 09:00-16:00, tors 10.00-17.00

Ny lekeplass på Fjell

Fjell skal få en ny lekeplass som vil ligge på begge sider langs Laurits Grønlands vei rett ovenfor Fjell Fyrings- og servicesentral.
Det skal bygges to lekeområder med lekeapparater, gummidekke, volleyballbane, trampoliner, vanndam med egen «brygge», og en «pergola».
I tillegg skal det lages 15 asfalterte parkeringsplasser med støttemur, gangvei og ny belysning.

Lekeplassen er en del av prosjektet Fjell 2020, en langsiktig satsing på stedsutvikling og folkehelse på Fjell.
Kostnadene er 9,5 millioner kroner og anlegget er forventet ferdigstilt sommeren 2018.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i bydelshuset

Tirsdag 19. september kl 18:00

Fjell er 50 år og feires!

Program:

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Dato: torsdag 6.juli kl 18.00 i bydelshuset.

  • Sak: kjøp av felleseid tomt på Dumpa til utvidelse for parkeringsplassen.

Av og på styremøte

Det nye og gamle styret hadde et felles styremøte mandag 12.06.2017 Kl 18:00 på bydelshuset.
Avtroppende styremedlemmer, Owe-Andre Busland, Liv Stabæk og Sissel Eide ble takket for innsatsen og fikk overrakt blomster av styreleder Nils Einar Stablum.

Generalforsamlingen er gjennomført

Onsdag 7. mai kl 18:00 ble det avholdt Ordinær Generalforsamling på bydelshuset og 47 andelseiere med 23 fullmakter hadde funnet veien. Generalforsamlingen ble gjennomført ihht vedtekter, nedenfor kan du se valgresultatet for nytt styre.

 

Leder Nils Einar Stablum
Styremedlem Bent Gripp
Styremedlem Tora Tiedemann
Styremedlem Memnune Vurucu
Styremedlem Saffet Tugsuz
Styremedlem Britt Foss
Styremedlem Cathrine Sjømark
Styremedlem Tor Gunnar Jorde
Varamedlem fastmøtende Arnfinn Fridlund
Varamedlem Fatma Vurucu
Varamedlem Sissel Eide
Varamedlem Ulf Gunnerud
Varamedlem Owe Andre Busland