Styremøte 27. februar

Styret jobber mest med saker til generalforsamlingen om dagen. Disse vil det komme informasjon om i innkallingen som sendes ut i slutten av april.

I tillegg til dette er vi nå i gang med utbedring av hull og åpninger som ble avdekket under den branntekniske befaringen i fjor. Mest merkbart er dette kanskje i søppelrommene, hvor de gamle sjaktåpningene nå må tettes. Samtidig males søppelrommene. Norfri-rommet i LHV 82 skal fjernes, men dette vil gjøres til slutt.

Arbeidet utføres av Hver AS, som mange kjenner igjen fra bytte av leilighetsdører. De siste dørene skal leveres fra SweDoor denne uka, så kan vi merke alle de nye dørene med H-nummer og anse leilighetene våre som brannceller.

Faktureringen av dørene startet i februar, og avsluttes i sommer (juli for de fleste, august for de som fikk de seneste leveransene). Det ble pålagt et gebyr fra NBBO, dette er kun på første faktura.

Vi har også utført termografering av alle sikringsskapene i borettslaget, og er glade for å se at det bare var en liten håndfull ikke-kritiske feil som ble oppdaget og rettet opp. Det samme med kontrollen av nødlys i høyblokkene (hvor vi også straks starter merking av bitrappeløpet i bakgangene – dette er ikke å anse som hovedrømningsvei ved brann).

Energihuset jobber med energikartlegging, og vi regner med å få en rapport om tilstanden i løpet av våren. De skal blant annet termografere blokkene våre for å se hvor vi har energitap. Vi har fått innvilget støtte fra Enova til å gjennomføre denne kartleggingen.

Når det gjelder strøm til ladeanlegg for elbil er det fremdeles Glitre vi venter på. For å kunne ha nok kraft til å lade mange biler på de store p-områdene må Glitre kunne tilby 400 Volt i trafoene, noe som krever en oppgradering fra deres side.