Styremøte 29. april

Styremøtet mandag ble langt, men vi fikk blant annet gjennomgått disse sakene:

 • Serviceavtale med Balco: Styret har inngått en serviceavtale med Balco. Det vil innebære en gjennomgang av samtlige balkonger med utbedring av feil. Dette er jo en stor jobb som må planlegges i samarbeid med styret og antagelig også Fyrsentralen, men vi antar at vi vil starte opp til høsten.
 • Generalforsamling: Vi ses på mandag! Husk å ta med innkallingen, og ha gjerne ferdig utfylt registreringsskjema så vi kan ha effektiv innslipp.
 • MC-parkering: Det er kommet klager på støy fra MC foran enkelte blokker. Styret har vedtatt at det opprettes MC-parkering på de store p-områdene. Beboere som rammes vil informeres om dette så snart som mulig.
 • Støy: Det kommer stadig inn klager på støy, og styret ønsker å minne om ordensreglene våre:
  • 2.1. Beboerne i boligselskapet oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene.
  • 2.2. Det skal være ro i boligselskapet mellom klokken 23:00 og 06:00. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene.
  • 2.3. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 23:00, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.
 • Samtidig minner vi om at vi bor tett i gamle bygg, så noe støy må vi tåle.

For meg er dette siste ordinære styremøte i Fjellhagen, så jeg benytter anledningen til å takk styre og beboere for mange fine møter.

Trude Williamson

Styremøte 15. april

I dette styremøtet gikk vi gjennom og signerte årsregnskap for 2023, og ferdigstilte innkallingen til generalforsamlingen. Den er nå på vei, og skal være delt ut til alle andelseiere senest søndag 28. april.

Nye benker er rett rundt hjørnet, disse bestilte vi fra Åssiden VGS i fjor. Benkene blir i første omgang satt der det mangler, så blir de eldste byttet ut. Styret har tatt en runde for å få oversikten.

Vi håper å se så mange som mulig på generalforsamlingen i Knutepunkt Fjell 6. mai.

Styremøte 11. mars

Styremøtene går stort sett med til å behandle saker og ting som skal opp på generalforsamlingen 6. mai.

I tillegg snakket vi om dette:

 • De siste leilighetsdørene + en tavleromdør skal leveres før påske. Det er snakk om ca. 10 dører til sammen, så nå begynner dette prosjektet å nærme seg slutten.
 • Det gjennomføres litt utbedring i brannvegger i alle blokkene, samtidig males søppelrommene. Det har oppstått en utfordring med lukt i noen av søppelrommene etter pålagt tetting av de gamle søppelsjaktene, vi jobber med å løse dette.
 • Benker er bestilt fra Åssiden VGS, disse vil fordeles etter behov når de er ferdig produsert.
 • Det er montert skilt over rømningsveier i høyblokkene – skilt inn til bakrom og skilt med lys over døren til bitrappeløpet.
 • Det er gjennomført kontroll av alle røykluker, nødlys og heiser.
 • Lampene i de fleste blokkene er nå byttet, Granitor jobber seg gjennom resten.
 • Brannvarslingsprosjektet ligger an til å bli ferdig før sommeren, slik at vi kan informere mer om appvarsling og aktivere viderekobling til brannvesenet.
 • Intet nytt om elbil, annet enn at vi venter på Glitre Nett som skal oppgradere trafoene våre.

Styremøte 27. februar

Styret jobber mest med saker til generalforsamlingen om dagen. Disse vil det komme informasjon om i innkallingen som sendes ut i slutten av april.

I tillegg til dette er vi nå i gang med utbedring av hull og åpninger som ble avdekket under den branntekniske befaringen i fjor. Mest merkbart er dette kanskje i søppelrommene, hvor de gamle sjaktåpningene nå må tettes. Samtidig males søppelrommene. Norfri-rommet i LHV 82 skal fjernes, men dette vil gjøres til slutt.

Arbeidet utføres av Hver AS, som mange kjenner igjen fra bytte av leilighetsdører. De siste dørene skal leveres fra SweDoor denne uka, så kan vi merke alle de nye dørene med H-nummer og anse leilighetene våre som brannceller.

Faktureringen av dørene startet i februar, og avsluttes i sommer (juli for de fleste, august for de som fikk de seneste leveransene). Det ble pålagt et gebyr fra NBBO, dette er kun på første faktura.

Vi har også utført termografering av alle sikringsskapene i borettslaget, og er glade for å se at det bare var en liten håndfull ikke-kritiske feil som ble oppdaget og rettet opp. Det samme med kontrollen av nødlys i høyblokkene (hvor vi også straks starter merking av bitrappeløpet i bakgangene – dette er ikke å anse som hovedrømningsvei ved brann).

Energihuset jobber med energikartlegging, og vi regner med å få en rapport om tilstanden i løpet av våren. De skal blant annet termografere blokkene våre for å se hvor vi har energitap. Vi har fått innvilget støtte fra Enova til å gjennomføre denne kartleggingen.

Når det gjelder strøm til ladeanlegg for elbil er det fremdeles Glitre vi venter på. For å kunne ha nok kraft til å lade mange biler på de store p-områdene må Glitre kunne tilby 400 Volt i trafoene, noe som krever en oppgradering fra deres side.

Styremøte 29. januar

Disse sakene ble diskutert og behandlet av styret:

 • Generalforsamling
  • Arbeidet med årets generalforsamling har startet, se egen nyhetssak med forhåndsvarsling (denne vil også henges i oppgangene).
  • Festsalen i Knutepunkt Fjell er booket, og GF avholdes 6. mai.
  • Styret er klart til å motta og behandle forslag fra andelseiere.
  • Valgkomiteen er i gang med å finne egnede kandidater til styre- og styrelederverv.
 • Brannsikring
  • Vi nærmer oss en løsning for skilting av nødutganger i høyblokkene. Når arbeidet med bytte av dører er utført (innen kort tid) vil vi avtale en befaring av blokkene for å avdekke og rette opp hull og skader i brannvegger. Søppelsjaktene må også sikres.
 • Vi har vedtatt å starte opp en energikartlegging av borettslaget. Denne vil gjennomføres av Energihuset, og vil brukes som grunnlag for videre oppgradering og vedlikehold av bygningene våre.

Styremøte 08. januar

Styret var samlet for årets første styremøte.

Det har vært en rolig juleperiode, men aktiviteten tar seg opp igjen nå.

 • Montering av dører er i gang igjen. Dører til LHV 132, 124, 116, 108 og 100 leveres straks, og monteres fortløpende.
 • Dørene kommer på biler fra fabrikken i Sverige, så det har vært vanskelig å kunne gi nøyaktig leveransedato.
 • I slutten av januar skal alle dørene til leilighetene være montert, da vil vi be NBBO starte innkreving.
 • Alle vil i utgangspunktet få summen delt i 6 avdrag, som innkreves februar – juli.
 • De som ønsker å betale hele summen i ett i februar kan gi en kort beskjed om dette til kontoret vårt eller til fjellhagendor@gmail.com

Det er mye snø, og styret minner om at det er opp til beboer å holde sin plass fri for snø, i henhold til parkeringsbestemmelsene pkt. 4.2:

 • Beboer har selv ansvaret for å holde sin parkeringsplass i alminnelig velstelt stand.
 • Merket parkeringsplass skal holdes ren for snø, det samme gjelder også bil på plassen. Strøing og kosting av egen parkeringsplass utføres av beboer.
 • Parkeringsskilt med leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes plassen som gjesteplass.

Vi vil i første omgang sende skriftlig varsel til beboere som ikke har ryddet sin plass og som tilsynelatende ikke disponerer bil. Disse plassene vil omgjøres til gjesteplasser dersom de ikke er ryddet innen lørdag 20. januar.

Det mangler skilting til sekundær rømningsvei i høyblokkene. De gamle skiltene ble tatt ned i forbindelse med bytte av dør. Styret prøver å løse dette så økonomisk som mulig, og er i gang med å se på muligheten for lys med batteri. Det er kostbart å koble opp nye nødlys med strøm, og LED-lys kan ikke lade opp de selvlysende skiltene vi har hatt tidligere.

Dette er høyt prioritert i styret, og vi skal ha en løsning på plass så snart som overhode mulig.

Styremøte 20. november

Kveldens hovedsak var vedtak av nye ordensregler, parkeringsbestemmelser og instruks til blokktillitsvalgt og vaskeriansvarlig.

Vedtakskomiteen har jobbet med disse dokumentene det siste året, og vedtatte versjoner ligger nå her på hjemmesiden:

Vedtekter og ordensregler

Parkeringsbestemmelser

Det er ikke gjort noen dramatiske endringer, men språket er klarere og noen av spesialreglene som uansett reguleres av lovverket (som salg og oppbevaring av narkotika) er fjernet.

Nytt er vervet som blokktillitsvalgt, dette erstatter dagens blokkansvarlige/BA. Husstyrer er ikke lenger noe styret forholder seg til, og årsmøter er ikke lenger noe som skal holdes i blokkene. Det skal holdes to husmøter i året, mer om dette står i instruks for blokktillitsvalgt.

Blokktillitsvalgt og vaskeriansvarlig

Styret kaller inn til en BT-samling 4. desember for å starte den nye tillitsvalgtordningen og takke for året som har gått.

Vi vedtok også innkjøp av varmrulle til LHV 105 A-D da den gamle er ødelagt og ikke kan repareres.

Styremøte og generalforsamling i uke 45

I forrige uke skjedde det mye på styrefronten i Fjellhagen.

Mandag 6. november hadde vi styremøte, hvor hovedsaken var gjennomgang av budsjettet for 2024. Alle kostnader blir høyere om dagen, og til neste år ser vi at dette er de viktigste årsakene til økning i felleskostnadene:

 • Det regnes med en generell prisvekst på varer og tjenester (KPI) på 4,8 %.
 • Fyrsentralen øker sine kostnader med ca. 15 % pga. krav til reduksjon av utslipp.
 • Det gjenstår kjøp og montering av lamper og røykvarslere i ca. 10 av blokkene våre.
 • Leasing av elbilanlegg trer i kraft i 2024.
 • Renten har gått kraftig opp de to siste årene, og styret har vedtatt et budsjett med en rentebuffer på 1 %.
Type leilighetStørrelseØkningNy kostnad/mnd
2-rom38,7 kvm4355 378
2-rom46,4 kvm4916 336
2-rom høyblokk51 kvm5066 434
3-rom70 kvm6047 800
3-rom høyblokk72,8 kvm6177 955
4-rom høyblokk92 kvm7159 272

Onsdag ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for å gå gjennom og vedta nye vedtekter. En vedtektskomite har jobbet med dette siden høsten 2022, etter at vedtak om gjennomgang ble fattet på generalforsamlingen. Dette skulle vært et punkt på årets ordinære generalforsamling, men da leder av komiteen brått også ble styreleder i vinter tok dette noe lenger tid enn vi tenkte i fjor høst.

Det ble kommentert på at innkallingen kom sent (den ble levert ut en uke før generalforsamlingen, kravet for en ekstraordinær GF er at den skal sendes senest 3 dager før). Det ble også nevnt at dette kunne ventet til neste ordinære GF, men som rådgivende advokat nevnte ville dette blitt en lang og krevende generalforsamling. Onsdag brukte vi to timer bare på denne saken samt valg av ny valgkomite.

Vedtektene ble godkjent i sin helhet med 50 mot 3 stemmer. 45 stemmeberettige møtte, 19 sendte fullmakt.

Vi valgte også valgkomite blant de fremmøtte, dette blir komiteen som skal jobbe med å finne styremedlemmer før vårens generalforsamling:

 1. Jan Isaksen
 2. Samreen Naz
 3. Nils Peter Mortensen
 4. Fra styret: Bent Andre Olsen

De nye vedtektene ligger under Dokumenter: https://www.fjellhagen.no/dokumenter/regler-og-vedtekter/

Ekstraordinær generalforsamling

På generalforsamlingen i 2022 ble det vedtatt at en komite skulle se på vedtektene til Fjellhagen borettslag. Dette arbeidet har pågått det siste året, og nye vedtekter er nå klare for gjennomgang og godkjenning.

Dette vil skje i Det Røde Huset

Onsdag 8. november kl. 17:00.

Advokat vil være til stede for å forklare det juridiske.

Innkallinger deles ut fortløpende før helga, men den vil også ligge tilgjengelig på Min side (for de som har opprettet bruker) samt her:

Styremøte 09. oktober

I styremøtet 9. oktober hadde vi besøk av Energihuset, som driver med energikartlegging og anbefaling av tiltak i forbindelse med utbedringer. Blant annet tilbyr de termografering for å se på energitap, og de kan også hjelpe oss med søknader om eventuell støtte fra Enova i forbindelse med store oppgraderinger (trolig større enn kun bytte av vinduer).
Vi kommer til å holde kontakten med dem.

Vi jobber også med budsjett for 2024 om dagen, men her er det foreløpig så mye som er uavklart at dette vil godkjennes i et senere styremøte. Det er liten tvil om at priser og renter har steget kraftig siden sist vi jobbet med budsjett, så det er mange justeringer som må på plass. Fristen for å godkjenne budsjett for 2024 er 15. november.

Vi har bestilt 12 krakker med rygg fra yrkesskolen, disse leveres til våren. Styret kommer til å vurdere behovet i de enkelte blokkene, og sette ut krakker der de trengs.