Styremøte 25. september

På styremøtet mandag 25. september behandlet vi blant annet disse sakene:

 • Rettssak mot Crystal Facility: Avtale om betaling av advokatutgifter fra Crystal er gjort, og vi lukker denne saken. Oppsigelse av vaskeavtalen ble signert 22. september 2022, så dette har vært en lang og krevende sak.
 • Norsk Brannvern – kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr:
  • Vi kommer til å jobbe videre med brannsikring av fellesområdene i blokkene, dette ønsker vi å gjennomføre sammen med våre blokkansvarlige. Vi kaller inn til et BA-møte senere i høst, når den endelige kontrollrapporten foreligger.
  • Det ble oppdaget at flere beboere har slukkeapparat som er for tungt for dem å håndtere, disse vil få utdelt slukkespray (dette er bestilt).
 • Leilighetsdører: Vi er i gang med å bestille dører til leilighetene. Dører til LHV 120 ble bestilt i dag, neste uke bestiller vi for LHV 82. Vi starter med høyblokkene ettersom disse skal ha mange nye dører i trappeløpene også, og da slipper vi støyende arbeid i to perioder. Etter uke 41 vil vi vite mer om fremdrift og bestillingstid.
 • Rehabilitering av uteområder:
  • Neste uke starter arbeidet med trapp ned til LHV 75/69. Vi jobber nå med å finne steder å deponere massene som blir gravd ut – dette er kostbart å bli kvitt, men kan jo være en ressurs om vi bruker den riktig her på Fjell. Vi har en fin plan vi jobber med.
  • Samtidig starter arbeidet med parkeringsplassen utenfor LHV 96, nederst mot hovedveien. Biler som til vanlig har plass her må i en periode stå på gjesteparkeringer eller andre egnede steder, vi tar kontakt med beboerne dette gjelder.

Styremøte 11. september

På selveste valgdagen avholdt vi styremøte, hvor vi behandlet disse sakene:

 • Leilighetsdører – endelig kunne vi fatte et prismessig fornuftig vedtak! All informasjon om dette ligger her: https://www.fjellhagen.no/vedtak-om-dorer/
 • 31. august møtte styreleder Williamson i retten mot Crystal Facility. Borettslaget var saksøkt av rengjøringsbyrået vi brukte fram til nyttår i fjor for urettmessig oppsigelse. Saken tok en hel dag ettersom erstatningskravet var høyt. Dommen ble forkynt 6. september, og borettslaget vant på alle punkter! Crystal Facility ble dømt til å betale våre saksomkostninger. Dette er en sak som har tatt mye tid det siste året, så det er godt å ha den overstått. Crystal Facility kan anke til lagmannsretten innen en måned, men inntil videre anser styret denne saken som over.
 • NBBO avholder høstseminar 25. oktober med tema som kommunikasjon, konflikthåndtering og ledelse. Styret stiller med 4 deltakere.
 • Det er søkt om maling av oppganger i 95 E-H og 100, i tillegg til møterom i 81. Vi tar opp dette i BA-/BU-møtet torsdag denne uka, så kan vi innhente anbud på disse arbeidene.
 • Leder og nestleder deltar på budsjettseminar hos NBBO denne uka – nå begynner arbeidet med budsjett for 2024. Vi er i gang med å se på kostnadsrammer for skifte av vinduer blant annet. Mer informasjon om dette kommer i november når budsjettet for 2024 er godkjent og signert.

Styremøte 28. august

I dette styremøtet gikk vi gjennom anbud for uteområdene våre. Vi har tre plasser vi ønsker å få gjort noe med:

 • Trapp i skråning mellom p-plass og gårdsplass ved LHV 75/69. Her er rekkverket usikkert og skjevt, støttemur mot lekeplass har begynt å gi etter og trappa er vond og utrygg å gå i, særlig på vinterstid.
  • Styret har vedtatt at utbedring kan starte så fort som mulig så dette er klart til vinteren.
 • Parkering utenfor LHV 96, området nærmest hovedveien. Her er det stor ujevnhet i dekket, og beboere har opplevd at biler fryser fast om vinteren.
  • Styret har vedtatt at området rehabiliteres, dette medfører graving og oppretting av grunn, samt legging av ny asfalt. Dette vil ikke medføre forsinkelser for etablering av elbillading.
 • Opparbeiding av ny parkering mellom Dumpa og LHV 95. Vi har kjøpt ut de andre borettslagene av denne tomta, og ønsker å anlegge p-plass. Ikke bare er selve anleggsarbeidet kostbart, dette vil også ta lang tid i forbindelse med søknadsprosess med kommunen.
  • Styret har vedtatt at dette utsettes til over vinteren. Det er også svært praktisk å ha dette området tilgjengelig som riggplass i forbindelse med andre store arbeider.

Vi har også fått inn flere anbud på leilighetsdører. Prosjektet ble utvidet med trappedører i høyblokkene, og vi har nå fått inn tilbud på skifte av totalt 400 dører. Vi er helt i sluttfasen med å se på anbudene, og regner med å vedta en avtale i neste styremøte 11. september. Kort tid etter vil vi kalle inn til beboermøte med mer informasjon om pris, leveringstid og mulige betalingsordninger.

Styremøte 21. august

Høstens første styremøte ble avholdt 21. august, og dette er sakene vi snakket om:

 • Aneo er godt i gang med elbilladeanlegg. Gjerder er satt opp, plasser merket med nye p-skilt med H-nummer og fordelerbokser er montert. I utgangspunktet skulle vi ha Easee-ladebokser, men dette er endret til et annet produkt etter problemene med Easee i EU.
  • Graving og kobling av strøm til hovedtavler/trafostasjoner gjenstår, det er ikke noe som tyder på at dette blir forsinket. Anlegget skal stå ferdig før utgangen av året.
  • Vi kaller inn til et beboermøte så fort det er klart for bestilling av ladeabonnement.
  • Styret godkjente formelt at vi ønsker å hente ut 400 volt fra trafoene til Glitre, dette er innenfor vårt budsjett for 2023, og vil gi mye bedre effekt på ladeanlegget.
 • Det er kommet ønsker om nye benker utenfor noen av blokkene våre. Vi sjekker priser og ser hva vi har mulighet til, men minner også om at dagens benker kan males og fikses på dugnad. Send en mail til kontoret, så kan vi sørge for maling til utemøbler. Det er også anbefalt å sette dem under tak om vinteren.
 • Nye skilt med oppdaterte parkeringsregler er bestilt, disse vil monteres på alle p-områdene så fort som mulig.
 • Vi har mottatt et brev fra Datatilsynet angående bruk av H-nummer på p-plassene. Dette er en personopplysning, og vi er i gang med å utarbeide en databehandleravtale. Dersom man ikke ønsker å ha H-nummer synlig på p-plass kan man reservere seg gjennom å levere inn skiltet og parkere på våre felles parkeringsplasser i Dumpa eller på Shell-tomta.
 • Norsk Brannvern er godt i gang med sjekk av røykvarslere og slukkeutstyr i leilighetene. Gjennomgangen skal være ferdig i løpet av august.
 • Styret har vedtatt datoer for styremøter fram til jul.

Styremøte 12. juni

I dagens styremøte hadde vi besøk av Norsk Brannvern for en gjennomgang av hva som skal undersøkes i årets brannvernrunde.

Oppslag vil henges opp i blokkene i god tid før kontrollen gjennomføres.

 • Røykvarslere skal kontrolleres med røyk og få nye batterier. Defekte eller manglende varslere vil byttes umiddelbart av kontrollpersonen.
 • Slukkeapparat skal kontrolleres. Våre apparater har 1 års levetid igjen.
 • Inngangsdører til leiligheter vil kontrolleres for B30-merke (dette gjelder dører som er byttet i senere tid).
 • Kontroll av slukkeutstyr i fellesområder.
 • Generell rådgivning gjennom en rapport til styret.

I år vil kontrollen gjennomføres kl. 14-21 på disse dagene:

 • Tirsdag 01. august
  • Blokk 1 og blokk 2 A
 • Onsdag 02. august
  • Blokk 2 B – D og blokk 3 A – B
 • Torsdag 03. august
  • Blokk 3 C – E og blokk 4, 1 – 3 etasje
 • Mandag 07. august
  • Blokk 4, etasje 4 – 9 etasje
 • Tirsdag 08. august
  • Blokk 5 og blokk 4, etasje 10 – 11
 • Onsdag 09. august
  • Blokk 6 og blokk 7 A
 • Torsdag 10. august
  • Blokk 7 B – D og Blokk 8 A
 • Mandag 14. august
  • Blokk 8 B – D og blokk 9 A – B
 • Tirsdag 15. august
  • Blokk 9 C – D og blokk 10
 • Onsdag 16. august
  • Blokk 11 A – D
 • Torsdag 17. august
  • Blokk 11 E – H
 • Mandag 21. august
  • Blokk 12 A – E
 • Tirsdag 22. august
  • Blokk 12 F – H
 • Onsdag 23. august
  • Blokk 13
 • Torsdag 24. august
  • Blokk 14 A – C
 • Mandag 28. august
  • Blokk 14 D og blokk 15
 • Tirsdag 29. august
  • Blokk 16, etasje 1 – 4
 • Onsdag 30. august
  • Blokk 16, etasje 5 – 8
 • Torsdag 31. august
  • Blokk 16, etasje 9 – 11

Styremøte 05. juni

Første styremøte etter generalforsamlinger er alltid et av- og på-møte hvor vi takker styremedlemmene som går av, og tar imot styremedlemmer som går på. Halldis Magni Eriksen avsluttet sin periode, Morten Schüller kom inn som ordinært styremedlem. Omer Razzaq Ishaq (2. vara) stilte i møtet ettersom 1. vara meldte fravær.

Etter det formelle diskuterte vi blant annet disse sakene:

 • Elbil: Borettslaget er delt av dumpa, siden mot skolen tas først. Arbeidet avsluttes ved 95 så vi får tid til å opparbeide ny parkeringsplass (Stablums plass). Gravingen starter senere i juni, det elektriske arbeidet er allerede i gang.
 • Resultat av brannteknisk rapport ble fremlagt i forrige uke. Vi venter på komplett anbud på branndører og sikring av rømningsveier. Dette vil også omfatte dører til leilighetene for dem som ønsker å benytte seg av et felles tilbud.
 • Brannvarsling fase to – app og videresending til brannvesenet. Montering av brannvarsling går sin gang, LHV 75 er ferdig, arbeid pågår i 69. Når alle fellesområder er ferdige vil beboerne få en app-løsning for varsling inn i leilighetene. Mer informasjon om dette kommer når det blir tilgjengelig.
 • Valg av styremedlemmer til sameier
  • Fyrsentralen:
   • Styremedlem: Trude G. Williamson
   • Vara: Bent Andre Olsen
   • Delegat: Morten Schüller
  • Det Røde Huset:
   • Styremedlem: Trude G. Williamson
   • Vara: Bent Andre Olsen
   • Delegat: Elin Degerstrøm
  • Norfri:
   • Styremedlem: Jabes Kayemba
   • Vara: Tor Gunnar Jorde
   • Delegat: Gülcicek Cetgin

Generalforsamling 31. mai

Årets generalforsamling ble avhold i Knutepunkt Fjell onsdag 31. mai.

37 andelseiere møtte, 11 hadde gitt fullmakt.