Styremøte 11. mars

Styremøtene går stort sett med til å behandle saker og ting som skal opp på generalforsamlingen 6. mai.

I tillegg snakket vi om dette:

  • De siste leilighetsdørene + en tavleromdør skal leveres før påske. Det er snakk om ca. 10 dører til sammen, så nå begynner dette prosjektet å nærme seg slutten.
  • Det gjennomføres litt utbedring i brannvegger i alle blokkene, samtidig males søppelrommene. Det har oppstått en utfordring med lukt i noen av søppelrommene etter pålagt tetting av de gamle søppelsjaktene, vi jobber med å løse dette.
  • Benker er bestilt fra Åssiden VGS, disse vil fordeles etter behov når de er ferdig produsert.
  • Det er montert skilt over rømningsveier i høyblokkene – skilt inn til bakrom og skilt med lys over døren til bitrappeløpet.
  • Det er gjennomført kontroll av alle røykluker, nødlys og heiser.
  • Lampene i de fleste blokkene er nå byttet, Granitor jobber seg gjennom resten.
  • Brannvarslingsprosjektet ligger an til å bli ferdig før sommeren, slik at vi kan informere mer om appvarsling og aktivere viderekobling til brannvesenet.
  • Intet nytt om elbil, annet enn at vi venter på Glitre Nett som skal oppgradere trafoene våre.