Måking av p-plass i Dumpa

Mandag 30. januar kommer Fyrsentralen med brøytebil for å rydde parkeringsplassen i Dumpa. Da er det viktig at alle biler er fjernet!

Mandag 6. til onsdag 8. februar blir det rydding av alle parkeringsplassene i Fjellhagen, her vil det bli hengt opp informasjon i blokkene i løpet av denne uka om hvor det brøytes og når bilene må fjernes. Nedsnødde biler må graves frem og kjøres bort.

Valgkomiteen søker kandidater til styreverv

Valgkomiteen søker kandidater til styret i Fjellhagen borettslag (styre- og varamedlemmer). Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å bevare og utvikle borettslaget vårt eller kjenner du
noen som er opptatt av bomiljøet?

Borettslaget trenger deg:
– Som ønsker å kunne påvirke eget bomiljø.
– Som har engasjement og mulighet til å delta på møter og følge opp saker som er viktige for borettslaget vårt.
– Som er interessert i et eller flere av disse temaene: trivsel, utemiljø, informasjon, økonomi, administrasjon, rekruttering, kommunikasjon og bygningsvedlikehold.

Ved å engasjere deg får du:
– Mulighet til å lære om drift og organisering av et borettslag.
– Mulighet til å påvirke vårt bomiljø
– Kompetanse i styrearbeid.
– Utvidet nettverk i borettslaget.

Alle nye styremedlemmer vil bli tilbudt kurs fra NBBO i styrearbeid.

Styremedlemmer får betalt for vervet.

Vil du vite mer eller har tips om aktuelle kandidater, ta kontakt med oss i valgkomiteen på telefon eller på e-post.
Svarfrist er 1.mars 2023

Kontakt:
Tor Gunnar Jorde
e-post. torgunnar57@gmail.com

Arnfinn Fridlund
e-post. arnfinn.fridlund@gmail.com

Generalforsamlingen avholdes 31. mai 2023.

Endret åpningstid for kontoret

Ettersom de fleste velger å kontakte kontoret på telefon eller mail vil åpningstiden reduseres fra og med 11. januar.

Ny åpningstid er onsdager kl. 18:00 til 19:00. Kontortelefonen er betjent kl. 17:00 til 20:00.

Ofte kan det går fortere å få svar på en mail sendt til kontoret@fjellhagen.no

Ny avtale om rengjøring av fellesområder

Vi har inngått ny avtale om rengjøring og bytte av matter i fellesområdene våre.

I forbindelse med overgang til nytt firma vil det ikke bli gjennomført rengjøring i uke 1.

Lavere felleskostnad fra februar 2023

I slutten av november varslet styret om en økning i fellesutgifter på 13 %. Dette ble blant annet begrunnet med at vi har et veldig høyt vannforbruk.

Sammen med forvalteren vår hos NBBO har vi oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for vann – dette var satt ganske mye høyere enn vårt faktiske forbruk. Vi har hentet ut tallene for de siste årene, og vi har faktisk en liten nedgang i forbruket her i Fjellhagen år for år.

Vi ser derfor at andelen av felleskostnadene som skal dekke vann og avløp kan reduseres noe i forhold til det forrige budsjettet. Nytt budsjett ble vedtatt i styremøte 12. desember, dette trer i kraft i februar 2023.

Selv om forbruket er lavere enn det kommunen og vår forvalter stipulerer med er det fortsatt penger å spare på vann, så trenden med lavere forbruk kommer oss alle til gode.

Reduksjonen i fellesutgifter vil variere avhengig av din andel:

Typem2ReduksjonNy felleskost fra 01.02.23
2-rom38,7-kr 206kr 4 943
2-rom46,4-kr 247kr 5 845
2-rom51-kr 248kr 5 927
3-rom70-kr 300kr 7 196
3-rom72,8-kr 305kr 7 338
4-rom92-kr 355kr 8 556

Vi ønsker alle beboere en riktig god avslutning på året, og håper dette kan være en hyggelig beskjed å få etter en tid hvor alt er blitt dyrere.

Julestengt kontor i Det Røde Huset

Kontoret holder julestengt fra og med onsdag 7. desember til og med 4. januar. Kontortelefonen er betjent i normal kontortid, styret svarer på mail og kan møte på kontoret etter avtale.

Vi ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt år!

Økning av felleskostnader fra januar 2023

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 13% fra 01.01.2023 for beboere i Fjellhagen borettslag.

Økningen skyldes høyere kostnader knyttet til borettslagets drift, økt renovasjonsavgift, stigende renter og en oppjustering av kostnader knyttet til fyrsentralen.
Eksempler på de største endringene:

• Vann og avløp (kommunale avgifter)
Fjellhagen har et stort overforbruk av vann. Forbruket pr. leilighet burde vært på 150 m3, men er på hele 220 m3. Her kunne utgiftene gått ned 455 kr pr. leilighet hver måned om vi ble flinkere til å redusere vannforbruket.
I 2023 kommer vil til å betale over 3 millioner for dette ekstra forbruket om vi ikke bruker mindre vann.

• Budsjetterte kostnader for varmtvann og varme økes med 19,5%
Fyring, strøm og vedlikehold har presset kostnadene opp for fyrsentralen.

Det legges opp til en ny vurdering av kostnader og inntekter halvveis i 2023 for å se om det er behov for en ytterligere justering.

Hva må jeg betale fra 1. januar 2023?

Økningen i fellesutgifter vil variere avhengig av din andel:

Typem2ØkningNy felleskost/måned, fra 01.01.23
2-rom38,7 kr 470kr 5 149
2-rom46,4kr 584kr 6 092
2-rom51,0kr 596kr 6 175
3-rom70,0kr 761kr 7 496
3-rom72,8kr 780kr 7 643
4-rom92,0kr 938kr 8 911

Avtale om elbillading

Fjellhagen har inngått avtale med Ohmia Charging. Det vil bli tilrettelagt for lading på alle faste parkeringsplasser (ikke gjesteplasser), graving starter våren 2023.

Ohmia Charging er eid av TrønderEnergi, og har en solid markedsandel for elbillading i borettslag.

Beboere kan bestille abonnement så fort anlegget er ferdig, priseksempel høsten 2022 er 299,-/mnd for lading tilsvarende kjørelengde på 12.000 km/år.

All info om selskapet finnes her: https://www.ohmiacharging.no/om-oss/

Hva skjer i borettslaget?

Styret i Fjellhagen borettslag er i full gang etter sommerferien.

Strøm har vært et hett tema i borettslaget siden i vinter, og flere saker er behandlet i styremøtene de siste månedene. Vi har inngått avtale med Fortum om billigere strøm i fellesområdene. I august ble kjøleaggregatene i svalrommene stengt for å redusere utgiftene til strøm, vi starter også snart med utskifting av lamper i alle fellesområder. Slik reduserer vi brannfare, strømforbruk og utgifter til spesialpærer.

Hovedtavlene i blokkene byttes, da disse er fra byggeår og ikke lenger har kapasiteten vi trenger i mer moderne boliger. Arbeidet er ferdig før jul, og det sikrer at vi ikke plutselig står uten strøm i en hel blokk.

NorFri leverer bredbånd og TV-signal for alle beboere på Fjell, og vi har nå fått en bedre avtale for levering av tjenester. Innen utgangen av september skal alle beboere ha fått ny hjemmesentral (en Rolls Royce-versjon, i følge leverandør). For mange leiligheter vil styrken på signalene til det trådløse nettet bli merkbart bedre, i tillegg får alle med opptak og Telia Box uten ekstra kostnad (i gammel avtale kostet dette hhv. 99 og 49 kr). Enkelte beboere har fasttelefon, disse vil det komme en egen løsning for – montør opplyser om dette.

Norsk Brannvern gjennomførte sin årlige kontroll i august. Styret er usikre på hvor nyttig dette er for beboerne, og det er svært mange som ikke ønsker besøk av kontrollør. Det jobbes med å finne en løsning som gjør det mulig for beboerne å ivareta brannsikkerhet, men som innebærer lavere kostnad for borettslaget.

Vi startet utskifting av låsesystemet for alle inngangsdørene i sommer. Den gamle løsningen var det ikke lenger mulig å kjøpe nøkkelbrikker til, men nå har vi et system vi kan bruke lenge. Vi har inngått en avtale om at Fjell Fyrsentral oppretter nye nøkkelbrikker til de som trenger flere.

I september deltok styret på seminar om budsjett og vedlikehold hos NBBO. Prisveksten er dramatisk på alle områder, fra mat til renovasjon, og borettslaget slipper heller ikke unna høyere regninger. Strøm, fyring, offentlige avgifter og gjeldsrenter – alt presser bokostnadene opp. Styret jobber med å få til rimeligere avtaler der vi kan, dette tar mye tid.

Grøteig skal i høst sette i gang med oppgradering av gårdsplass i blokk 9 (L. Hervigs vei 108), dette er siste del av oppgraderingen av uteområder som ble påbegynt for noen år siden.

Vi er i gang med å se på ulike tilbud for elbillading, dette er heller ikke et enkelt prosjekt for et borettslag med 526 parkeringsplasser fordelt på mange områder innimellom blokkene. Mer informasjon kommer når det nærmer seg oppstart for graving, vi er fortsatt i startfasen da det er mye å ta stilling til og mange ulike aktører.

Senere i september starter også arbeidet med modernisering av vedtekter og gårds- og husordensregler, et prosjekt som ble vedtatt på generalforsamlingen 30. mai. Vi har fått med en gammel kjenning – Tore E. Hansen – i tillegg til representanter fra styret, NBBO og de blokkansvarlige. Resultatet av dette arbeidet vil legges frem for avstemming på neste generalforsamling.

Ønsker du å spørre styret om noe er det bare å ta turen til Det Røde Huset onsdager kl. 17-20 eller kontakte oss via mail eller telefon (se forsiden for kontaktinformasjon).

Stenging av kjøleaggregater

I januar vedtok styret i Fjellhagen borettslag å stenge ned alle kjøleaggregatene i svalrommene.

Dette gjennomføres for å spare utgifter for beboerne.

Arbeidet starter opp 1. august i de blokkene som fremdeles har fungerende kjøleaggregat.

Rommene holder naturlig en temperatur på godt under 20 grader, og vil fremdeles kunne benyttes til oppbevaring.