Snø og parkering

Vi ønsker å minne om reglene som gjelder parkering nå som vinteren nærmer seg.

5.3 Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand.
Ansvar for snømåking, strøing og kosting påhviler andelseier. Parkeringsskiltet med
leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes
plassen som gjesteplass.

Vi gjør oppmerksom på at hvis dette ikke overholdes, kan du miste plassen din ved att skiltet blir fjernet av P-komiteen.

Har du utfordringer med helse som gjør dette vanskelig, ta kontakt med en god nabo for hjelp og meld fra til styret.

Mating av Rådyr

OBS!!

Mattilsynet frykter at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke kan spre seg når hjortedyr samles rundt matfatet, og har innført forbud mot mating.

 Forbudet er innført for å hindre at denne alvorlige dyresykdommen blir utbredt i hjortedyrbestandene og tar livet av store mengder dyr, sier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

Skrantesjuke er 100 prosent dødelig for dyrene som blir smittet, og det finnes ingen vaksine eller behandling. Sykdommen smitter via spytt og urin og skaper store lidelser for dyr som blir syke.

Å samle dyr rundt fôringsplasser øker smitterisikoen, framholder Mattilsynet.

HMS runde oktober

Vi har denne måneden kontrollert alle lekeplassene, det er funnet små avvik som blir fulgt opp av styre og fyrsentralen. Ser dere skader på lekeapparatene ta gjerne å meld det inn til oss, slik at det er trygt for de minste å leke ute.

Info kan sendes til kontoret@fjellhagen.no

RYDDEAKSJON HELGEN 23-25. OKTOBER

HELGEN 23-25. OKTOBER BLIR DET PLASSERT CONTAINER UTENFOR ALLE BLOKKER.
VI OPPFORDRER ALLE TIL Å RYDDE I BODER OG BALKONGER.
BRANNVESENET VIL KONTROLLERE SENERE!

====KAN IKKE KASTES I CONTAINEREN===

  • FARLIG AVFALL: Propanbokser, batterier, avfall som har inneholdt/ inneholder kjemikaler, lakk, lim, maling, parafin, bensin og/eller ol- je. PCB– og klor-parafinholdige vinduer, vinylbelegg, PUR-skum og bygg isopor/styrofoam er også farlig avfall.
  • ELEKTRISKE ARTIKLER—alle gjenstander med støpsel eller som bruker batteri.
  • OPPUSSING—Gulvbelegg med Ftalater, impregnert trevirke, takpapp,
    bygge- og rivningsavfall. Gips og gipsplater, både nye og gamle, med eller uten tapet.
  • MATAVFALL—matavfall skal alltid håndteres separat.

Kontroll av brannsikkerhet

Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på kontroll av slokkeapparat og i tillegg vil dere få utlevert batteri til røykvarsler.

Etterkontroll

Etterkontroll hos de som ikke var hjemme da kontrollen ble foretatt vil bli 19.oktober fra kl. 12.30 -21.00.De som ikke ønsker at de kommer inn kan sette brannslukningsapparatet ute foran inngangsdøren sin. Da blir apparatet sjekke og nye batterier til brannvarslene vil bli lagt igjen.

Generalforsamlingen 2020

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Fjellhagen Borettslag
Dato: Mandag 31. august 2020
Kl: 18:00
Sted: Arena Fjell (Det nye Bydelshuset)
Laurits Grønlandsvei 21
3035 Drammen

-Alle skal ha fått innkallingen i postkasse/dørmatte i uke 32.
-Husk å fylle ferdig navnseddel/fullmakt for levering på døren til registrering!
-Møt i tide da innsjekking tar noe tid.

Fjellhagen borettslag forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger, det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer.

  • Overhold karanteneregler og ikke utsett deg eller andre for potensiell smitte.
  • Beboere som er syke selv om det er milde symptomer kan ikke delta på generalforsamlingen, vi ber om at de benytter seg av fullmaktskjema.
  • Vi kan sitte med en distanse fra hverandre, her er anbefalingen fra helsemyndigheter å holde seg på én meters avstand fra andre personer.
  • Vi har håndsprit tilgjengelig for oppmøtte, slik at de oppmøtte kan sprite hendene før de entrer møtelokale.

Ikke tråkk på den nysådde plenen

Styret ber voksne og barn om å ikke tråkke på den nysådde plenen mellom LH 82 og LH 88. Det har allerede vært noen som har tråkket på nysådd område. Hvis det tråkkes på plenen nå, vil ikke gresset vokse. Resultatet vil være at vi blir nødt til å få jobben gjort på ny. Borettslaget bruker mye penger på å oppgradere plenen, og vi forventer at vi ikke må gjøre jobben om igjen.

Vi har flyttet

Vi må dessverre holde kontoret stengt den 5. februar pga flytting av borettslagets kontor over veien til tidligere Neon Ungdomshus «det røde huset»
Ny adresse blir da Laurits Grønlands vei 26, 3035 Drammen f.o.m. 12. februar.

OBS

Vi er uten telefon og Internet da dette ikke er tilkoblet her i huset enda, så all henvendelse må skje ved fremmøte i kontoret fra kl 17-20.

Oppgradering av uteområder

Fellesutgifter økes pga. renhold

Som følge av vedtak på generalforsamlingen den 27.mai 2019 har vi engasjert rengjøringsfirma til vask av fellesarealer som da blir inngangspartier trappeoppganger, søppelrom og kjellere.

Husleien vil derfor øke med kr. 90,- pr. mnd. fra august måned 2019.