Skifte av leilighetsdører

I løpet av mai vil vi ta en gjennomgang av alle de 550 dørene i borettslaget vårt, og vi tar kontakt direkte med dem som må bytte dør. Om du ønsker å bytte dør selv må du starte på dette arbeidet så fort som mulig.

Det er mange leiligheter i Fjellhagen borettslag som har gamle ytterdører. Disse dørene tilfredsstiller ikke nåværende krav til brannforskriften, og det er pålagt fra brannvesenet at gamle dører byttes for å ivareta sikkerheten.

Bytte av ytterdør i leiligheten har flere fordeler. Man får blant annet mindre støy fra oppgangen inn i leiligheten og nye dører er laget i henhold til gjeldende brannkrav.

Ny dør må støtte brannkrav for ytterdør EI30/B30. Døren bør ha lydisolasjon på minimum 35-45 dB. Døren må slå innover i leiligheten.

Mange beboere har allerede byttet dør, disse skal være tydelig merket som branndører i karm/på dørblad.

Over sommeren vil arbeidet med å skifte dører startes, vi innhenter tilbud for de som ikke ønsker å organisere dette selv.

I henhold til våre vedtekter er det andelseier selv som må betale for dør til leilighet.

Innkalling til beboermøte

Innkalling til beboermøte

Tid: Onsdag 3. mai kl. 18:00

Sted: Det Røde Huset

Agenda:

Kl. 18-19: Informasjon om elbillading

  • Aneo kommer for å fortelle om planen for graving og opplegg til elbil for Fjellhagen borettslag.

Kl. 19-20: Informasjon om branndører til leiligheter

  • Brannvesenet har pålagt oss å sørge for at det er godkjente branndører (B30) inn til alle leiligheter.
  • I vårt borettslag må dette betales av andelseier i henhold til vedtektene punkt 5.4 (3).

Til info: Det Røde Huset har ståplass til 100 personer, vi antar det er mange som ønsker å høre om elbil og at det kan bli trangt.

Vårrengjøring

Fyrsentralen er i gang med feiing av fellesområder og parkeringsområder. Vi minner om at dere som har parkeringsplass selv har ansvar for å koste plassen.

Det har vært en vinter med mye snø og is, og det er derfor mye grus. Årets rengjøring vil derfor ta litt tid.

Informasjon om elbillading og branndører

Ønsker du informasjon om anlegg for elbillading i Fjellhagen? Har du spørsmål om bytte av dør til leiligheten din?

Styret innkaller til beboermøte i Det Røde Huset onsdag 3. mai kl. 18.00. Egen innkalling vil henges opp i oppgangene når det nærmer seg.

Aneo kommer for å fortelle om sin ladeløsning og planen for graving og kobling. Alle vil få mulighet til å lade elbil på plassen de er tildelt i borettslaget.

Vi er også pålagt å bytte ut de gamle leilighetsdørene som ikke oppfyller kravene til brannsikkerhet. Vi informerer om muligheter og gjennomføring.

På generalforsamlingen i fjor ble det satt ned en komite som skal se på vedtektene og ordensreglene for borettslaget. Første utkast til nye vedtekter vil gjøres tilgjengelig før beboermøtet slik at vi kan få gode tilbakemeldinger fra dere.

Vi ses i Det Røde Huset.

Helikopterbefaring av høyspentlinjer

Glitre Energi Nett vil i uke 10 gjennomføre helikopterbefaring av høyspentlinjer i området vårt. Dette vil medføre periodevis støy for de som bor i nærheten av linjene.

Skulle det være dårlig vær eller dårlig sikt disse dagene, må befaringen gjennomføres på et senere tidspunkt.

Britt Iren Foss

Vår kjære styreleder Britt Foss gikk bort 24. januar.

Hun har vært en bauta i borettslaget i mange år, og vil bli dypt savnet av både styret og beboere.

Begravelsen vil finne sted i Skoger kirke fredag 03. februar kl. 11.00.

Familien ønsker en gave til Kreftforeningen heller enn blomster.

Snørydding i Fjellhagen

Det vil bli skraping og rydding av snø på alle borettslagets parkeringsplasser mandag 6. til onsdag 8. februar.

Plassene er delt inn i 6 områder, og her må alle biler fjernes i perioden det ryddes der. Beboere kan stå på andre gjesteparkeringer eller i gården, men kun i de timene måkingen pågår.

Husk å ta hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy og søppelbil, og gi beskjed til eventuelle gjester.

Mandag 6. februar:
1. Kl. 08-11 – L. Hervigs vei 140/150
2. Kl. 12-15 – L. Hervigs vei 124/132

Tirsdag 7. februar:
3. Kl. 08-11 – L. Hervigs vei 116/120
4. Kl. 12-15 – L. Hervigs vei 95/100/105/108

Onsdag 8. februar:
5. Kl. 08-11 – L. Hervigs vei 82/88/96
6. Kl. 12-15 – L. Hervigs vei 69/75/81

Torsdag 9. februar:
Hele dagen: Shelltomta (p-plassen mellom Det Røde Huset og Lauritz Grønlands vei)

Måking av p-plass i Dumpa

Mandag 30. januar kommer Fyrsentralen med brøytebil for å rydde parkeringsplassen i Dumpa. Da er det viktig at alle biler er fjernet!

Mandag 6. til onsdag 8. februar blir det rydding av alle parkeringsplassene i Fjellhagen, her vil det bli hengt opp informasjon i blokkene i løpet av denne uka om hvor det brøytes og når bilene må fjernes. Nedsnødde biler må graves frem og kjøres bort.

Valgkomiteen søker kandidater til styreverv

Valgkomiteen søker kandidater til styret i Fjellhagen borettslag (styre- og varamedlemmer). Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å bevare og utvikle borettslaget vårt eller kjenner du
noen som er opptatt av bomiljøet?

Borettslaget trenger deg:
– Som ønsker å kunne påvirke eget bomiljø.
– Som har engasjement og mulighet til å delta på møter og følge opp saker som er viktige for borettslaget vårt.
– Som er interessert i et eller flere av disse temaene: trivsel, utemiljø, informasjon, økonomi, administrasjon, rekruttering, kommunikasjon og bygningsvedlikehold.

Ved å engasjere deg får du:
– Mulighet til å lære om drift og organisering av et borettslag.
– Mulighet til å påvirke vårt bomiljø
– Kompetanse i styrearbeid.
– Utvidet nettverk i borettslaget.

Alle nye styremedlemmer vil bli tilbudt kurs fra NBBO i styrearbeid.

Styremedlemmer får betalt for vervet.

Vil du vite mer eller har tips om aktuelle kandidater, ta kontakt med oss i valgkomiteen på telefon eller på e-post.
Svarfrist er 1.mars 2023

Kontakt:
Tor Gunnar Jorde
e-post. torgunnar57@gmail.com

Arnfinn Fridlund
e-post. arnfinn.fridlund@gmail.com

Generalforsamlingen avholdes 31. mai 2023.

Endret åpningstid for kontoret

Ettersom de fleste velger å kontakte kontoret på telefon eller mail vil åpningstiden reduseres fra og med 11. januar.

Ny åpningstid er onsdager kl. 18:00 til 19:00. Kontortelefonen er betjent kl. 17:00 til 20:00.

Ofte kan det går fortere å få svar på en mail sendt til kontoret@fjellhagen.no