Blokkansvarlig (BA) møte 11. oktober

Vi skal ha BA møte i Det røde Huset mandag 11.10.21 kl. 18.00 og har satt opp en foreløpig saksliste.

 1. Orientering om dørene i fellesrom
 2. Hovedtavler i alle blokkene
 3. Årsmøter i blokkene
 4. Budsjett 2022
 5. Maling av fellesrom
 6. Eventuelt

Mandag 11. oktober 2021 kl 18:00
Sted: Det røde huset.
Adresse: Laurits Grønlands vei 26

Forfall meldes til Tora Tiedemann på mobil: 922 06 901 eller e-post: tiedemanntora42@gmail.com

Referat fra BA møte

Kontroll av brannsikkerheten gjennomføres i september

Informasjon fra Styret i Fjellhagen BRL og Norsk Brannvern

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

 1. Full gjennomgang som tidligere.
  Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.
 2. Kontroll uten fysisk besøk.
  Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.

Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

Kontrollen er satt til følgende datoer:

Onsdag 08. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 69 A-D, Lauritz Hervigsv 75 A-D

Torsdag 09. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 81 A-E, Lauritz Hervigsv 82 1-4. Etg.

Mandag 13. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 82 5-11 Etg. – Lauritz Hervigsv 88 A-E

Tirsdag 14. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 95 A-H

Onsdag 15. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 96 A-D, Lauritz Hervigsv 100 A-D

Torsdag 16. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 105 A-H

Mandag 20. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 108 A-D, Lauritz Hervigsv 116 A-D

Tirsdag 21. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 120 1-11. Etg

Onsdag 22. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 124 A-D, Lauritz Hervigsv 132 A-D

Torsdag 23. September kl.14.00-21.00 – Lauritz Hervigsv 140 A-D, Lauritz Hervigsv 150 A-D

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal. Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller 32 27 35 28 kl. 12:00- 14:00, man-tors

Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen. Norsk Brannvern vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytte sikkerhetsutstyr, inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut / henter inn utstyret. 

Protokoll fra generalforsamlingen

Lurer du på hva det ble enighet om under generalforsamlingen 28. juni?

Her kan du lese protokollen og se vedtakene som ble fattet.

TRYE AS tilbyr rimelig sykkelservice ved det røde huset 21. april

Den 21. april kommer Trye til Fjellhagen Borettslag og tilbyr sykkelservice ved det røde huset i Lauritz Grønlands vei 26 fra klokken 07.30.

Hva koster servicen?
kr 475,- for voksensykkel
kr 300,- for barnesykkel

For mer informasjon og bestilling av service: https://hanskristiannilsen811.lpages.co/fjellhagen/

Valgkomiteen er på utkikk etter kandidater

Blokkansvarlig (BA) møte 9. mars

Da kan vi endelig ha møte med blokkansvarlige etter at Drammen kommune skrotet egen lokal forskrift og besluttet å følge regjeringens koronaregler.

Alle BA innkalless til møte
Tirsdag 9.mars 2021 kl 18:00
Sted: Det røde huset.
Adresse: Laurits Grønlands vei 26

Forfall meldes til Tora Tiedemann på mobil: 922 06 901 eller e-post: tiedemanntora42@gmail.com

Dagsorden:

Valg av ny valgkomitee
Nytt honorarsystem

Alle forslag til generalforsamling 2021 må legges inn på portalen.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være innlevert senest 12. april 2021.
Forslag må sendes elektroninsk via linken under.

https://minside.bbl.no/NBBO/

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos NBBO oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig.
Logg deg inn på «min side» for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Har du problemer med innlogging tar du kontakt med boligbyggelaget på tlf 32211500

Generalforsamlingen 2021

Ordinær generalforsamling 2021

Dato: Mandag 28. juni 2021 Kl: 18:00
Sted: Arena Fjell (Det nye Bydelshuset)
Laurits Grønlandsvei 21
3035 Drammen

Forslagsfrist til ordinær generalforsamling 2021

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være innlevert senest 12. april 2021.
Forslag må sendes elektroninsk via linken under.

https://minside.bbl.no/NBBO/

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos NBBO oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig.
Logg deg inn på «min side» for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Har du problemer med innlogging tar du kontakt med boligbyggelaget på tlf 32211500

Smitteverntiltak rundt rørfornying

Rutinene for smittevern blir fulgt slik som myndighetene anbefaler og retningslinjer for å forhindre smitte.
Alle i firmaet arbeider etter flg. forhåndsregler:
De håndhilse ikke
De sørger for å holde en minste avstand mellom de og sine kunder på 2 m og ikke under noen omstendighet nærmere enn 1 m.
De sørger for god håndhygiene og benytter antibac eller engangsservietter med antibac
Engangshansker benyttes alltid
Engangsdresser og åndedrettsvern /munnbind osv) benyttes
Generelle hygienerutiner for arbeid med avløp følges.
Når de arbeider i leilighetene skal også våre beboere følge smitteversnregler
De skal oppholde seg i andre rom mens arbeidet pågår
I de tilfeller hvor beboere er i isolasjon eller karantene må TT-Teknikk varsles.

Vann og toalettforhold
På grunn av at vann må stenges i perioder har vi ordnet med vogner som har dusj og toalett.
3 vogner med dusj og toaletter. Det betyr 3 kabiner til hver oppgang.
I tillegg har vi avtalt at vannet skal være på fra kl 08.00 til 18.00. I denne tiden kan en benytte dusj og toaletter i egen leilighet.
Vi har også avtalt at vannet skal være på i tiden fra kl. 18.00 til kl. 08.00 når arbeidet foregår med rehabilitering av grunnledninger for spillvann og overvann.
Uten nevnte tider må en benytte cabinvognene.
Man bør tappe vann slik at man har dette i den tiden det er stengt. Forøvrig kan vann hentes i cabinvognene.
Der hvor en har bevegelsesproblemer eller andre ting som gjør at man ikke kan benytte vognene, har vi avtale om TT-Teknikk og Hjelpemiddelsentralen med portable toalettet.
Det har gått greit i de andre blokkene når arbeidet har pågått

Tilbakeføring av vann
Dersom en beboer utvikler symptomer eller settes i karantene under arbeidet kobler TT-Teknikk alt tilbake og stopper arbeidet i denne leiligheten. Dette arbeidet antas å ta ca 1 time hvor mannskapene benytter helmaske.
Når situasjonen endrer seg rent smittemessig, kobles vannet tilbake. Normalt vil det ta 1 dag.

Parkeringsplassen følger ikke leiligheten

Vi har store utfordringer når det gjelder P-plasser. Vi ønsker derfor å minne om følgende:

1. Parkeringsplassen følger ikke leiligheten, men eies av borettslaget.

2. Selger du leiligheten din, skal du levere tilbake skiltet ditt. Dette skal ikke gis videre til ny beboer. Leveres dette ikke tilbake vil skiltet bli fjernet av P-komiteen som er oppnevnt av styre.

3. Styre minner om at de kan flyttet skiltet ditt hvis det gagner felleskapet. Dette vil du selvsagt få bedskjed om,og de strekkers seg langt for å unngå dette. Men spesielt i vintersessongen kan dette skje pga snømåking av gjesteplasser.

Ved spørsmål om overnevnte ta kontakt med styre.

Snø og parkering

Vi ønsker å minne om reglene som gjelder parkering nå som vinteren nærmer seg.

5.3 Andelseier har selv ansvaret for å holde parkeringsplassen i alminnelig velstelt stand.
Ansvar for snømåking, strøing og kosting påhviler andelseier. Parkeringsskiltet med
leilighetsnummer skal til enhver tid være synlig. Hvis skiltet ikke er synlig regnes
plassen som gjesteplass.

Vi gjør oppmerksom på at hvis dette ikke overholdes, kan du miste plassen din ved att skiltet blir fjernet av P-komiteen.

Har du utfordringer med helse som gjør dette vanskelig, ta kontakt med en god nabo for hjelp og meld fra til styret.