Vår i lufta

Det begynner å se ut til at vinteren er over, og det betyr som vanlig at Fyrsentralen skal rundt og koste rundt blokker og på parkeringsplasser.

Vi minner om at alle har ansvar for egen p-plass, og grusen må feies til et område hvor den kan tas med av feiebilen.