Styremøte 15. april

I dette styremøtet gikk vi gjennom og signerte årsregnskap for 2023, og ferdigstilte innkallingen til generalforsamlingen. Den er nå på vei, og skal være delt ut til alle andelseiere senest søndag 28. april.

Nye benker er rett rundt hjørnet, disse bestilte vi fra Åssiden VGS i fjor. Benkene blir i første omgang satt der det mangler, så blir de eldste byttet ut. Styret har tatt en runde for å få oversikten.

Vi håper å se så mange som mulig på generalforsamlingen i Knutepunkt Fjell 6. mai.