Styremøte 29. april

Styremøtet mandag ble langt, men vi fikk blant annet gjennomgått disse sakene:

 • Serviceavtale med Balco: Styret har inngått en serviceavtale med Balco. Det vil innebære en gjennomgang av samtlige balkonger med utbedring av feil. Dette er jo en stor jobb som må planlegges i samarbeid med styret og antagelig også Fyrsentralen, men vi antar at vi vil starte opp til høsten.
 • Generalforsamling: Vi ses på mandag! Husk å ta med innkallingen, og ha gjerne ferdig utfylt registreringsskjema så vi kan ha effektiv innslipp.
 • MC-parkering: Det er kommet klager på støy fra MC foran enkelte blokker. Styret har vedtatt at det opprettes MC-parkering på de store p-områdene. Beboere som rammes vil informeres om dette så snart som mulig.
 • Støy: Det kommer stadig inn klager på støy, og styret ønsker å minne om ordensreglene våre:
  • 2.1. Beboerne i boligselskapet oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene.
  • 2.2. Det skal være ro i boligselskapet mellom klokken 23:00 og 06:00. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene.
  • 2.3. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 23:00, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.
 • Samtidig minner vi om at vi bor tett i gamle bygg, så noe støy må vi tåle.

For meg er dette siste ordinære styremøte i Fjellhagen, så jeg benytter anledningen til å takk styre og beboere for mange fine møter.

Trude Williamson