Oppussing (rehabilitering) av bad

Fjellhagen borettslag krever at oppussing av våtrom utføres av godkjente firmaer ihht. forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10. 

Oppussing må søkes/varsles av eier ved å skrive ut og fylle ut skjemaet under, den må leveres direkte til:

Sameiet Fjell Fyrings- og Servicesentral
Laurits Grønlands vei 36
3035 Drammen.

Åpningstider
mandag – fredag
Kl. 07:00 – 15:00

Tlf.: 31099440

Hjemmeside

Oppussing av bad-skjema